Paul Korsgaards hjemmeside

Teologi

Tilbage

 

BibelenTager man bibelen, handler denne jo om kærlighed, ser man den meget abstrakt. Men man kan ligeså godt se den som en lærebog i hvordan vi mennesker kommer bedst igennem livet og hvordan vi har det bedst med hinanden. Man skal her errindre at bibelen er skrevet for ca. 1900 år siden hvad angår det nye testamente, men væsentligst endnu tidligere hvad angår Det gamle testamente. Regner man for øvrigt på tidspunktet for skabelsesretningen ligger denne 860 – 890 år tilbage. Gamle Testamente er derfor datidens forsøg på at forklare videnskaben, herunder jordens tilblivelse. Man kan med rette kalde det Sciens Fiction, ment i en positiv forstand, man var nødt til at opbygge "viden", baseret på tro, hvilket naturligvis ikke er korrekt videnskab, derfor science fiktion begrebet.

 

Specielt Det Gamle Testamente handler jo om datidens måde at leve livet på, en slags leveregler, hvilken jo ikke er relevant i dag på alle områder. Én af grundene er at f.eks. at prevention er opfundet, ligeså at menneskeheden sagtens kan videreføres selvom mennesker lever i et homoseksuelt forhold.

 Hvorfor guden så har indrettet os sådan, kan jeg ikke forstå, hvad angår homoseksualitet.

 

Ligestå kan jeg ej forstå hvorfor mange menneskers inderlige ønske om at have flere partnere gennem livet. Grundlæggende i teologien, er, at vi ikke kan forstå gudens ”værk”, kunne vi det, ville vi være guden selv.

Et andet aspekt af GT er at levede vi efter skrifterne, ville vi stadig have slaver f.eks. Mænd skulle lade sig omskære og vi måtte f.eks. ikke spise svinekød.

 

Søren Kierkegaard siger derfor mange steder at kristendommen er inhuman da vi ikke kan forstå den og Guds handlinger. Der er sandelig også ting fra Genesis og Exudos der er stadig relevante, f.eks. i de ti bud fra Exudos, hvor jeg her yderligere har  "filtreret" troen på Vor Herre fra (i parantes):Moses

 

3. Kom hviledagen i hu (at du holder den hellig)

4. Du skal ære din Far og Din Mor

5. Du må ikke slå ihjel

7. Du må ikke stjæle

8. Du må ikke vidne falsk mod din næste

 

Jeg ser specielt nogle af budene, som værende bud, man var nødt til at have for at komme godt gennem livet, hvad angår at overleve, forældre som børn. Disse er lavet af seksuelle og handler om at man dengang bedst kom gennem livet ved at være monogame:

 

6. Du må ikke bryde ægteskabet

10. Du må ikke begære din næstes hustru (i afkortet version)

 

 

Resten af budene er af teologisk karakter, og handler om at have en støtte og trøst gennem livet. Én af grundene til vi stadig finder stærkt kristne i specielt Vestjylland, hvor farerne på havet var store for fiskerne. En måde at komme gennem livet uden at gå ned, er og var derfor at støtte sig til guden vor Herre om man vil. I virkeligheden er der faktisk 11 bud. Jeg har ofte tænkt over antallet der er usædvanlig i den kristne tro. De hellige tal er nemlig 3, 7 og 12. F.eks.: Faderen, Sønnen og Helligånden, Syv dage i ugen, Tolv måneder i året. Kommer du i en kirke, så prøv at ligge mærke til hvordan tallene går igen og igen i kirkens konstruktion.

 

LutherNår jeg en sjælden gang bliver spurgt om jeg er troende, er svaret er ja, jeg er troende som mennesker er flest. Min troen er ikke særlig stærk desværre og varierer over tid. Jeg ville gerne være stærk i min tro. Jeg taler ALDRIG om min tro uden for fakultetets mure, og kunne ALDRIG finde på at ”prædike” i ordets overførte betydning, eller endnu værre prøve at omvende folk. Jeg vil godt svare på spørgsmål bliver jeg spurgt, jeg prøver samtidig på ikke at blive for ivrig. Tro er for mig en privat, og delvis intim sag. Jeg diskuterer ALDRIG tro (naturligvis), og taler ikke nedsættende om andre trosretninger. Voldelige som ikke voldelige. Folk der ikke på én eller anden måde har fundet ud af jeg tror, har ingen anelse om det.

 

Jeg bekender mig til Det nye Testamente.

 

 

Jesus

Jeg accepterer alle trosretninger, og naturligvis, også troen på at Theos ikke findes, i form af ateismen.

 

Min ex. kæreste har en stærk tro på ateismen, det har vi aldrig haft problemer med. Naturligvis respekterer jeg da hendes tro.

 

Jeg vil da også lige nævne at det er ok for mig ingen tro at have, hvilket jo er forskellig fra at være ateist. Jeg synes det er lidt synd for én selv ikke at forholde sig til tro.

 

Hør forøvrigt et meget spændende foredrag om viden og tro set i et ikke theistisk videnskabelig sammenhæng, jeg anbefaler virkeligt at høre der, det er fra Danmarks Radio. Hør